Idź do treści strony
Gospodarka

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych

VI. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
1 Budowa i uruchomienie Olsztyńskiego Parku Naukowo –Technologicznego

2

Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie

Pogoda