Idź do treści strony
Gospodarka

Uchwała Rady Miasta Olsztyna nr VI/97/19 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Gutkowo, zlokalizowanego między linią kolejową a ulicami Kanarkową, Basieńki i Rzędziana w Olsztynie"

PRZEBIEG PROCEDURY PLANISTYCZNEJ

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Gutkowo, zlokalizowanego między linią kolejową a ulicami Kanarkową, Basieńki i Rzędziana w Olsztynie" 

Do pobrania:

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Gutkowo, zlokalizowanego między linią kolejową a ulicami Kanarkową, Basieńki i Rzędziana w Olsztynie" 

Do pobrania:

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne­go osiedla Gutkowo, zlokalizowanego między linią kolejową a ulicami Kanarkową, Basieńki i Rzędziana w Olsztynie”

Do porania:

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne­go osiedla Gutkowo, zlokalizowanego między linią kolejową a ulicami Kanarkową, Basieńki i Rzędziana w Olsztynie”

Do pobrania:

Pogoda