Idź do treści strony
Gospodarka

Plan adaptacji miasta Olsztyna do zmian klimatu do roku 2030

Uchwałą nr XXII/398/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. Rada Miasta Olsztyna przyjęła „Plan adaptacji miasta Olsztyna do zmian klimatu do roku 2030 ” (MPA), który stanowi odpowiedź na jeden z kluczowych problemów ochrony środowiska tj. zmian klimatu i konieczności podjęcia działań adaptacyjnych do skutków tych zmian.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią dokumentu na stronie https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaOlsztyna/document/779034/Uchwala-XXII_398_20

Dla dokumentu przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania naśrodowisko – SOOŚ.
SOOŚ obejmowała w szczególności:
a) uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko,
b) sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko: 28.12.2018 (Dokument do konsultacjach społecznych),
c) uzyskanie wymaganych ustawą opinii,
d) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

RAPORT ZA ROK 2020 I 2021 Z REALIZACJI PLANU ADAPTACJI MIASTA OLSZTYNA DO ZMIAN KLIMATU DO ROKU 2030 [POBIERZ RAPORT]

Wetter