Idź do treści strony
Gospodarka
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Portal Turystyczny Miasta Olsztyna
1. Program operacyjny: RPO Warmia i Mazury
Oś priorytetowa: 7 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Działanie:
7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych
Poddziałanie: 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli
2. Koszt całkowity: 426 900,85 PLN
Procent dofinansowania 362 865,71 PLN
3. Termin konkursu: 31.08.2012-12.10.2012
4. Data podpisania umowy: 31.12.2012
5. Okres realizacji: 2013-2014
6.

Opis projektu: Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta i Regionu poprzez stworzenie nowoczesnego, atrakcyjnego portalu turystycznego. Ponadto projekt ma przyczynić się do
-wzrostu dostępu do informacji o ofercie turystycznej Olsztyna i okolic dla potencjalnych turystów
-zwiększenia wykorzystania technik informatycznych w turystyce informatycznych w turystyce,
- -zwiększenia konkurencyjności podmiotów gospodarczych oferujących usługi turystyczne w Olsztynie i okolicach
-stworzenia spójnej oferty dla potencjalnych inwestorów, kontrahentów i turystów w zakresie produktów regionalnych
-kreowania pozytywnego wizerunku Olsztyna i regionu
-podniesienia konkurencyjności Olsztyna regionu wobec innych miast/regionów
Projekt w trakcie realizacji 

Wetter