Idź do treści strony
Gospodarka

REJON ULICY STANISŁAWA DORANTTA W OLSZTYNIE

Uchwała nr XLV/879/18 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Stanisława Dorantta w Olsztynie"

Do pobrania:

Obwieszczenie o o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Stanisława Dorantta w Olsztynie”

Do pobrania:

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Stanisława Dorantta w Olsztynie oraz prowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. planu

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Uchwała Nr XXXIV/623/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Stanisława Dorantta w Olsztynie”

Data ogłoszenia: 08.04.2013

Pliki do pobrania:

Pogoda