Idź do treści strony
Gospodarka

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie dawnych Koszar Dragonów przy ul. Gietkowskiej w Olsztynie”

Linki:

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne­go w rejonie dawnych Koszar Dragonów przy ul. Gietkowskiej w Olsztynie”.

Linki:

Pogoda