Idź do treści strony
Gospodarka

Uchwała Rady Miasta Olsztyna Nr X/160/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Śródmieścia Olsztyna w rejonie Wysokiej Bramy"

PRZEBIEG PROCEDURY PLANISTYCZNEJ

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Śródmieścia Olsztyna w rejonie Wysokiej Bramy”

Do pobrania:

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne­go części Śródmieścia Olsztyna w rejonie Wysokiej Bramy”

Do pobrania:

Pogoda