Idź do treści strony
Urząd Miasta

Newsletter

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA


RZĄDOWY PROGRAM ROZWIJANIA SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH NA LATA 2020-2024 – „AKTYWNA TABLICA”

 

DOFINANSOWANIE

189 000 ZŁ

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

236 250 ZŁ

 

CEL PROGRAMU

Rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

REALIZOWANE ZADANIA

Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

GRUPA DOCELOWA

Nauczyciele i uczniowie: Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie, Szkoły Podstawowej nr 19 w Olsztynie, Szkoły Podstawowej nr 25 w Olsztynie, Szkoły Podstawowej nr 8 Specjalnej w Olsztynie, Szkoły Podstawowej nr 28 Specjalnej w Olsztynie, VI Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie.

 

EFEKTY PROGRAMU

Rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Pogoda