Idź do treści strony
Gospodarka

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do spo­rządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Olsztynie pomiędzy ulicami: Bartąską, Bsp. Tomasza Wilczyńskiego, Bsp. Tadeusza Płoskiego i granicą Miasta, o nazwie "Os. GENERAŁÓW - POŁUDNIE”


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla te­renu położonego w Olsztynie pomiędzy ulicami: Bartą­ską, Bpa Toma­sza Wilczyńskiego, Bpa Tadeusza Płoskiego i granicą Miasta”, o na­zwie „Os. GENERA­ŁÓW –POŁUDNIE”.

 

Pliki do pobrania:

Pogoda