Idź do treści strony
Municipality

Newsletter

Logo Nazwa organizacji/stowarzyszenia Uchwała
SGPZG Stowarzyszenie Gmin Polskie Zamki Gotyckie Przynależność od 26.VI.1996 roku
ESzGC Europejski Szlak Gotyku Ceglanego

Przynależność od 25.VI.2008 roku.

ZMP Związek Miast Polskich Przynależność od 20.III.1991 roku
HANZA Międzynarodowy Związek "HANZA"

Przynależność od 27.II.2008 roku

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk Przynależność od 25.03.1998
Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich Przynależność od 27.06.2001
Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich Przynależność od 29.04.1998
  Stowarzyszenie Szesnastka

Przynależność od 27.02.2013

  Stowarzyszenie Miast, Gmin i Powiatów- Szlak Św. Warmii Uchwała XXXIX/645/21 z dnia 24 listopada 2021r
  Stowarzyszenie Olsztyński Obszar Aglomeracyjny Przynależność od 23 stycznia 2013r.
Pogoda