Idź do treści strony
Municipality

Newsletter

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA


Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025,

edycja w 2022 roku

Moduł II - zapewnienie funkcjonowania Dziennych Domów "Senior+" i Klubu "Senior+"

 

DOFINANSOWANIE

407 754 ZŁ

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

1 007 514 ZŁ

 

CEL PROGRAMU

Wsparcie finansowe z budżetu państwa na realizację zadań gminy Olsztyn określonych  w  programie wieloletnim "Senior+" na lata 2021-2025, edycja 2022 r.

 

REALIZOWANE ZADANIA

Zapewnienie przez gminę Olsztyn funkcjonowania ośrodków wsparcia tj. Dziennych Domów "Senior+" i  Klubu "Senior+" prowadzonych w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025, edycja  2022 r.

 

GRUPA DOCELOWA

150 seniorów - osób nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej zamieszkujących w Olsztynie.

 

EFEKTY PROGRAMU

Zapewnienie funkcjonowania 150 miejsc dla seniorów w Dziennych Domach "Senior+" i Klubie "Senior+"  prowadzonych przez Gminę Olsztyn w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025, edycja 2022r.

Pogoda