Idź do treści strony
Municipality

Newsletter

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA


MODUŁ 3 WIELOLETNIEGO RZĄDOWEGO PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

NA LATA 2019-2023

 

DOFINANSOWANIE

80 000 ZŁ

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

100 000 ZŁ

 

CEL PROGRAMU

Celem modułu 3 Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

 

REALIZOWANE ZADANIA

Doposażenie i poprawa standardu funkcjonującej stołówki (własna kuchnia i jadalnia) Szkoły Podstawowej nr 34 w Olsztynie.

 

GRUPA DOCELOWA

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 34 w Olsztynie korzystający ze stołówki szkolnej.

 

EFEKTY PROGRAMU

Doposażenie i poprawa standardu funkcjonującej stołówki (własna kuchnia i jadalnia) Szkoły Podstawowej nr 34 w Olsztynie.

Pogoda