Idź do treści strony
Municipality

Newsletter

Grzegorz Wieczorek

Grzegorz Wieczorek
ul. Wyzwolenia 30
10-101 Olsztyn

Sekretariat
Tel. 89 50 60 600
Fax. 89 522-69-50
pokój nr 110
Adres e-mail: wieczorek.grzegorz@olsztyn.eu

Grzegorz Wieczorek mieszka w Olsztynie. Jest absolwentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Wydziału Geodezji na kierunku gospodarka przestrzenna i szacowanie nieruchomości. W 2017 roku ukończył studia podyplomowe Kontrola, Nadzór i Audyt w Administracji Publicznej na UWM. Poza tym ukończył kurs Audytor - uzyskanie certyfikatu CIA w ramach realizowanego projektu "Certyfikowany Audytor wewnętrzny z obsługą arkusza kalkulacyjnego". Ma uprawnienia zawodowe w zakresie rozgraniczania i podziału nieruchomości oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych.

Praca zawodowa: Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Geodezji i Kartografii w Olsztynie, stanowisko geodety (2000-2004), Urząd Miejski w Barczewie, inspektor ds. gospodarki przestrzennej (2004-2007), kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji (2007-2011), Starostwo Powiatowe w Olsztynie, dyrektor Wydziału Budownictwa i Infrastruktury (2011-2022).

Wieloletni członek Gminnych Komisji Urbanistycznych z zakresu planowania przestrzennego na terenie powiatu olsztyńskiego. Członek komisji prawno-regulaminowej w Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Synowie Kamil i Aleksander. Ulubiony sposób spędzania wolnego czasu to żeglarstwo, wycieczki piesze i rowerowe.

Pogoda