Idź do treści strony
Municipality

Newsletter

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19


PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA 2022 ROK

 

DOFINANSOWANIE

385 000 ZŁ

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

385 000 ZŁ

 

CEL PROGRAMU

Głównym celem Programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 i 65+ przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie Olsztyna, wpisujących się we wskazane w programie obszary, a także poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”, a tym samym wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do  zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

REALIZOWANE ZADANIA

Program zakłada realizację wsparcia dla seniorów w dwóch modułach.
Moduł I
    • wsparcie Seniorów w zakresie pomocy sąsiedzkiej,
    • wsparcie Seniorów pomocą wolontariuszy.
Moduł II
    • wsparcie Seniorów w zakresie „opieki na odległość”.

GRUPA DOCELOWA

Usługa dedykowana jest osobom w wieku 65 i 65+ z terenu miasta Olsztyna, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

 

EFEKTY PROGRAMU

Dzięki realizacji Programu seniorzy uzyskają wsparcie społeczne oraz wsparcie w czynnościach dnia codziennego, jak również poprawę bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania.

 

Za realizację programu odpowiedzialnym jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie.

Pogoda