Idź do treści strony
Municipality

Newsletter

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA


DOFINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W 2023 ROKU
Z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników DPS

 

DOFINANSOWANIE

1 456 276 ZŁ

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

1 456 276 ZŁ

 

DATA PODPISANIA UMOWY

wrzesień 2023 r.

 

CEL PROGRAMU

Pomoc w postaci dodatkowych środków na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.
 

 

REALIZOWANE ZADANIA

Wyplata dodatków do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w domach pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub w domach pomocy społecznej prowadzonych na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 600 zł miesięcznie na pracownika oraz pochodnych od wynagrodzeń w części finansowanej przez pracodawcę. 

 

GRUPA DOCELOWA

Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w domach pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub w domach pomocy społecznej prowadzonych na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego.

 

EFEKTY PROGRAMU

Poprawa sytuacji finansowej domów pomocy społecznej oraz utrzymanie wysokiego standardu realizowanych usług.

Program realizowany jest przez:
1. DPS, ul. Bałtycka 37a w Olsztynie
2. DPS „Laurentius”, ul. Hozjusza 19A w Olsztynie
3. DPS PZN, ul. Paukszty 57 w Olsztynie
4. DPS „Zielone Wzgórze”, ul. Traktorowa 35 w Olsztynie
5. DPS „Barka”, ul. J. Kuronia 5 w Olsztynie
6. DPS „Kombatant”, ul. Fałata 23K w Olsztynie

Pogoda