Idź do treści strony
Municipality

Newsletter

Dofinansowano ze środków budżetu państwa
Dotacja na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej w tym na wzmocnienie zabezpieczenia DPS przed skutkami wirusa Covid-19

Dofinansowanie: 422.881,00 zł
Całkowita wartość: 528.604,25 zł

Cel programu
Wsparcie finansowe z budżetu państwa funkcjonowania  domów pomocy społecznej

Realizowane zadania
Prowadzenie i rozwój  infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób

Grupa docelowa
Podopieczni oraz kadra  zatrudniona w  domach pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym

Efekty programu
Zapewnienie prowadzenia i rozwoju  infrastruktury domów pomocy społecznej

Pogoda