Idź do treści strony
Municipality

Newsletter

Dofinansowano ze środków budżetu państwa
dotacja na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Dofinansowanie: 14 563 933 zł
Całkowita wartość: 14 563 933 zł

Cel programu
finansowanie z budżetu państwa działalności bieżącej sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Realizowane zadania
prowadzenie i rozwój infrastruktury sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz umieszczanie w nich skierowanych osób

Grupa docelowa
podopieczni oraz kadra  zatrudniona w  ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Efekty programu
zapewnienie prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Pogoda