Idź do treści strony
Municipality

Newsletter

DOFINANSOWANO Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19  

Z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wirusem SARS-CoV-2

Dofinansowanie: 248.711,00 zł
Całkowita wartość: 248.711,00 zł

Cel programu
Pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2

Realizowane zadania
Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki

Grupa docelowa
Podopieczni oraz kadra  zatrudniona w  domach pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym

Efekty programu
Zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2

Pogoda