Idź do treści strony
Municipality

Newsletter

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY


Program "Asystent rodziny" w 2023 r..

 

DOFINANSOWANIE

82 960,24 ZŁ

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

126 644,20 ZŁ

 

DATA PODPISANIA UMOWY

grudzień 2023 r.

 

CEL PROGRAMU

Pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust.2 i 3 ustawy z dnia 04 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

 

REALIZOWANE ZADANIA

W ramach programu miasto Olsztyn otrzymała dofinansowanie do dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny oraz do kosztów zatrudnienia asystenta rodziny.

 

GRUPA DOCELOWA

Powiat realizujący zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem” oraz asystenci rodzin.

 

EFEKTY PROGRAMU

Pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny poprzez dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń asystenta rodziny oraz do kosztów zatrudnienia asystenta rodziny.

 

Pogoda