Idź do treści strony
Municipality

Newsletter

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA


Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

„Remont Rodzinnej Świetlicy Romskiej”

 

 

DOFINANSOWANIE

33 625 ZŁ

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

48 625 ZŁ

 

CEL PROGRAMU

Celem głównym Programu integracji 2021–2030 jest zwiększenie poziomu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce.

 

REALIZOWANE ZADANIA

Wsparcie uczestników Programu Integracji 2021–2030 poprzez remont Rodzinnej Świetlicy Romskiej.

 

GRUPA DOCELOWA

Romska mniejszość etniczna w Polsce.

 

EFEKTY PROGRAMU

Zmniejszenie liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wśród społeczności romskiej.

Pogoda