Idź do treści strony
Municipality

Newsletter

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA


MODUŁ 3 WIELOLETNIEGO RZĄDOWEGO PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonujących stołówek szkolnych: Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi

 

DOFINANSOWANIE

115 844 ZŁ

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

144 805 ZŁ

 

CEL PROGRAMU

Celem modułu 3 Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

 

REALIZOWANE ZADANIA

Doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własna kuchnia i jadalnia): Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi.

 

GRUPA DOCELOWA

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi, korzystający ze stołówki szkolnej.

 

EFEKTY PROGRAMU

Doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek szkolnych: Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi.

Pogoda