Idź do treści strony
Municipality

Newsletter

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA


ROZWÓJ SIECI DOMÓW DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY

W ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem"

 

DOFINANSOWANIE

138 240 ZŁ

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

172 800 ZŁ

 

CEL PROGRAMU

Rozwój wsparcia środowiskowego dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży poprzez dofinansowanie istniejącego domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, co skutkuje podwyższeniem standardu placówki, ale nie skutkuje utworzeniem nowych miejsc w placówce.

REALIZOWANE ZADANIA

Realizacja obejmuje:
1. W siedzibie  Ośrodka Wsparcia dla Matek Z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży przy ul. Władysława Jagiełły 5/11 w Olsztynie:
- Wymiana pieca centralnego ogrzewania na piec dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania i niezbędnymi przyłączeniami i oprzyrządowaniem,
- Wymiana drzwi na dźwiękoszczelne w dwóch pokojach biurowych,
2. W Filii Ośrodka mieszczącej się przy ul. Tadeusza Kościuszki 14/6 w Olsztynie:
- Remont podłogi w pokojach,
- Wyposażenie kuchni i pokoi mieszkalnych dla trzech rodzin (matek z dziećmi) kierowanych do zamieszkania w Filii Ośrodka.

GRUPA DOCELOWA

Kobiety w ciąży oraz matki z małoletnimi dziećmi.

 

EFEKTY PROGRAMU

Podwyższenie standardu domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

 

Za realizację programu odpowiedzialnym jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie.

Pogoda