Idź do treści strony
Culture

 

Miejsca zabytkowe, odświętne, z historią w murach i wnętrzach, służą dzisiaj nie tylko celom wystawienniczym, prezentacji dziedzictwa kulturowego, ale są też miejscem konferencji, koncertów, widowisk, edukacji, a nawet degustacji. Jednak zamki i pałace, w których swoją siedzibę mają najczęściej muzea, wracają do swej pierwotnej funkcji – stają się miejscem tętniącym życiem. A co kryją muzea olsztyńskie?

 

Muzeum Warmii i Mazur
ul. Zamkowa 2, 89-527-95-96
www.muzeum.olsztyn.pl

Swoją siedzibę ma w XIV-wiecznym gotyckim zamku kapituły warmińskiej.
Pierwsze muzeum w Olsztynie zostało otwarte w lipcu 1921. Było to wówczas muzeum regionalne o charakterze plebiscytowo-etnograficznym. Kierownictwo ówczesnego muzeum znajdowało się w rękach nauczycieli olsztyńskich: Leonarda Fromma - archeologa i Hugo Hermanna Grossa - nauczyciela przyrody w Luisenschule. Za datę założenia Muzeum Warmii i Mazur przyjmuje się 29.03.1945 r., tzn. dzień przybycia Hieronima Skurpskiego do Olsztyna. Początkowo istniało ono pod nazwą "Muzeum Mazurskie", a od roku 1975 już jako "Muzeum Warmii i Mazur". Muzeum gromadzi pamiątki przeszłości regionu z zakresu archeologii, historii, numizmatyki, sztuki, rzemiosła artystycznego, piśmiennictwa, kultury ludowej. Niepowtarzalny charakter zbiorów tworzą m.in. kolekcje: rzeźby gotyckiej, malarstwa religijnego Warmii, portretu holenderskiego, wyrobów konwisarskich i ludwisarskich, grafiki współczesnej. Kolekcje te pięknie prezentują się we wnętrzach, które niegdyś służyły administratorowi dóbr kapituły warmińskiej. W latach 1516-1521 funkcję tę pełnił Mikołaj Kopernik. Do dziś na ścianie krużganka pozostała unikalna pamiątka po jego pobycie - własnoręcznie wykonana doświadczalna tablica astronomiczna z roku 1517, a w zbiorach biblioteki przechowywany jest inkunabuł medyczny, z którego korzystał ten wybitny astronom. Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszą się organizowane przez Muzeum imprezy cykliczne. Muzeum Warmii i Mazur posiada osiem oddziałów:
• Dom Gazety Olsztyńskiej w Olsztynie,
• Muzeum Przyrody w Olsztynie,
• Muzeum w Lidzbarku Warmińskim,
• Galeria "Zamek" w Reszlu,
• Muzeum im. J. G. Herdera w Morągu,
• Muzeum Mazurskie w Szczytnie,
• Muzeum w Mrągowie,

 

 

Dom Gazety Olsztyńskiej
Targ Rybny 1, 10-019 Olsztyn
89 534-01-19

Siedzibę muzeum stanowi zrekonstruowany budynek, w którym w latach 1920-1939, mieściła się redakcja i drukarnia "Gazety Olsztyńskiej". Znajdują się tam zbiory i ekspozycje dotyczące przede wszystkim historii Olsztyna. Szczególnie wyeksponowane są treści związane z tradycją polskiej prasy na Warmii i Mazurach. Dom Gazety Olsztyńskiej jest oddziałem Muzeum Warmii i Mazur.

 

 

 

Muzeum Przyrody
ul. Metalowa 8, 10-603 Olsztyn
89 533-47-80

muz.przyr@muzeum.olsztyn.pl

Jeden z oddziałów Muzeum Warmii i Mazur, znajdujący się w Olsztynie. Siedzibę muzeum stanowi secesyjny pałacyk z końca XIX wieku, znajdujący się przy ulicy Metalowej. W jego zasobach zgromadzono dotąd ok. 18900 eksponatów. W większości są to zbiory zoologiczne, botaniczne i geologiczne. Odwiedzającym udostępniona jest również stała wystawa pt. "Zwierzęta Warmii i Mazur". Muzeum prowadzi także działalność naukowo-badawczą oraz edukacyjno-popularyzatorską.

 

Centrum Techniki i Rozwoju Regionu „Muzeum Nowoczesności”
ul. Knosały 3b
tel.: 89 521 27 41

muzeum@mok.olsztyn.pl
www.mok.olsztyn.pl

(czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 11.00-17.00 oraz w sobotę i niedzielę w godz. 11.00-16.00)

Centrum Techniki i Rozwoju Regionu „Muzeum Nowoczesności” funkcjonuje w strukturze Miejskiego Ośrodka Kultury. Mieści się w zrewitalizowanym, przylegającym do Parku Centralnego Tartaku Raphaelsohnów. Widoczny z daleka – dzięki przywróconemu w trakcie rewitalizacji, wysokiemu kominowi – obiekt stanowi jedyny zachowany relikt dawnej „dzielnicy przemysłowej” Olsztyna z czasów dynamicznego rozwoju miasta w drugiej połowie XIX i początku XX wieku.
„Muzeum Nowoczesności” oferuje odwiedzającym bogatą wystawę, prezentującą kilkadziesiąt zagadnień związanych
z rozwojem cywilizacyjnym Olsztyna i regionu, zachęcając do pasjonującej podróży w czasie, podczas której, przemieszczając się po dawnych tartacznych halach, można dowiedzieć się m.in., jak  wykorzystywano liczne wynalazki
i odkrycia, jak produkowano, podróżowano, komunikowano się i wznoszono domy w nieodległej, lecz niestety niemal zapomnianej już przeszłości. Także, jak wyglądali, mieszkali i jakim oddawali się rozrywkom dawni olsztynianie. Galeria portretów mieszkańców miasta z dawnych zakładów fotograficznych sąsiaduje z „atelier”, w którym każdy z gości może zrobić sobie stylowe zdjęcie. Atrakcyjność wystaw wzbogacają oryginalne eksponaty, modele oraz szeroka gama interaktywnych multimediów.
W Centrum organizowane są również cykliczne spotkania i prelekcje, których tematyką są nieznane lub kontrowersyjne zagadnienia związane z historią i zabytkami Warmii i Mazur. Zapomniane oblicze regionu prezentują historycy, przewodnicy, autorzy publikacji i pasjonaci lokalnej historii.
 

Pogoda